GRANDEUR GIANG VO

Anh Long là một trong những khách hàng rất kỹ tính của Pazeja. Mặc dù việc sử dụng căn hộ chỉ với mục đích là cho thuê tuy nhiên anh cũng đặt yêu cầu rất cao cho từng chi tiết của thiết kế cũng như sản phẩm. Chính vì nắm bắt được những yêu cầu này của khách hàng, Pazeja đã tạo nên một sản phẩm khiến khách hàng hoàn toàn hài lòng.

Year : 2021

Customer : Anh Long

Project Name : Chung cư

Location : Grandeur Giảng Võ

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ?