QUEEN CORNER KING PALACE

Dự án Apartment Neo Classic cho chị khách hàng từ Đức về

Year : 2021

Customer : Chị Trang

Project Name : Residence

Location : Yên Hòa

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ?